Husartroppen är ett kavalleriförband från Sverige som kommer från Krigsmakten. Mellan 1757 och 1927 verkade dem under olika former och namn i Sverige. Under sin aktiva tid var förbandet mestadels förlagt till Malmö och Helsingborg. Dessutom var regementet under hela den aktiva perioden värvat på något sätt. Ursprunget för detta förband kommer från Husarregementet, och detta har i ett senare skede sitt ursprung från Putbus husarkår, vilken år 1757 sattes upp av två män som heter Philip von Platen och Fredrik Ulrik Putbus.