Malmö ridklubb är öppen för både medlemmar och privatpersoner. Förutom att vara gammal och anrik är den också stor jämfört med andra svenska klubbar. Den räknas som Sveriges näst största ridklubb, om man ser till antalet hästuppsittningar