Försvarsmakten i Sverige Archive

Sveriges kungahus och historia

Sveriges nuvarande kung, Carl XVI Gustaf, är den sjuttiofjärde i raden av den historiska monarken. Han är den svenske kung som regerat näst längst. Carl XVI Gustaf föddes 1946 och efterträdde sin farfar, Gustaf VI Adolf, 1973.

Livgardet

Ett av Försvarsmaktens större förband är Livgardet, som har en 500-årig historia med ursprung i Kunglig Majestäts Drabanter, vilket var en personlig vaktstyrka som grundades av Gustav Vasa. Den utvecklades sedan till Svea livgarde och Kung l

Malmö ridklubb

Malmö ridklubb är öppen för både medlemmar och privatpersoner. Förutom att vara gammal och anrik är den också stor jämfört med andra svenska klubbar. Den räknas som Sveriges näst största ridklubb, om man ser till antalet hästuppsittningar