Försvarsmakten i Sverige Archive

Livgardet

Ett av Försvarsmaktens större förband är Livgardet, som har en 500-årig historia med ursprung i Kunglig Majestäts Drabanter, vilket var en personlig vaktstyrka som grundades av Gustav Vasa. Den utvecklades sedan till Svea livgarde och Kung l

Malmö ridklubb

Malmö ridklubb är öppen för både medlemmar och privatpersoner. Förutom att vara gammal och anrik är den också stor jämfört med andra svenska klubbar. Den räknas som Sveriges näst största ridklubb, om man ser till antalet hästuppsittningar