Fäktning är en olympisk kampsport med rötter i svärdsduellering. Under 1400-talet skrevs ett flertal böcker om fäktning i Spanien, där dueller var väldigt populära som ett sätt för adelsmän att vinna eller återfå heder. Det är till stor del dessa böcker som är basen för reglerna inom modern fäktning. I Sverige är det Svenska Fäktförbundet som företräder sporten, både inom och utom Sverige. Förbundet bildades 1904 och har ungefär 5000 medlemmar spridda över 50 lokalföreningar.