Försvarsmakten är den myndighet i Sverige som har ansvar för rikets försvar vid krig, samt hjälper till med humanitära och fredsbevarande insatser i omvärlden. Myndigheten leds av överbefälhavaren och de militära delarna består av marin, flygvapen och armé.