Livgardet

Ett av Försvarsmaktens större förband är Livgardet, som har en 500-årig historia med ursprung i Kunglig Majestäts Drabanter, vilket var en personlig vaktstyrka som grundades av Gustav Vasa. Den utvecklades sedan till Svea livgarde och Kung l MaJ.ts Liv- och Hustrupper, för att slutligen få sin nuvarande form. Gardet har ungefär 1300 anställda och är uppdelat i flera bataljoner med varierande uppgifter.